Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Quận Dương Kinh

Thời gian 14/09/2020 17:00

Huyện Vĩnh Bảo

Thời gian 11/09/2020 11:30

Huyện Cát Hải

Thời gian 27/08/2020 15:00

Quận Hồng Bàng

Thời gian 07/08/2020 08:58

Quận Kiến An

Thời gian 09/07/2020 02:50

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS