Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Huyện Thủy Nguyên

Thời gian 19/08/2021 09:00

Quận Hải An

Thời gian 04/08/2021 17:00

Huyện An Dương

Thời gian 02/08/2021 09:36

Quận Ngô Quyền

Thời gian 30/07/2021 18:00

Huyện Tiên Lãng

Thời gian 30/07/2021 17:00

Huyện Kiến Thụy

Thời gian 23/07/2021 09:00

Quận Đồ Sơn

Thời gian 15/07/2021 11:00

Huyện An Lão

Thời gian 08/07/2021 08:00

Huyện Bạch Long Vỹ

Thời gian 09/04/2021 11:00

Quận Lê Chân

Thời gian 24/09/2020 11:38

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn