Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/08/2021 11:00

Thành ủy Hải Phòng

Trụ sở: số 9 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

I. Thường trực Thành ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng

2. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

3. Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

II. Ban Thường vụ Thành uỷ khóa XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

TRẦN LƯU QUANG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng

2

NGUYỄN VĂN TÙNG

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

3

ĐỖ MẠNH HIẾN

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

4

CAO XUÂN LIÊN

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

 1.  

NGUYỄN ĐÌNH CHUYẾN

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

 1.  

ĐÀO TRỌNG ĐỨC

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

 1.  

ĐẶNG BÁ CƯỜNG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy

 1.  

ĐÀO KHÁNH HÀ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ

 1.  

LÊ TRÍ VŨ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

 1.  

LÊ ANH QUÂN

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực  UBND thành phố

 1.  

VŨ THANH CHƯƠNG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố

 1.  

NGUYỄN MINH QUANG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố

 1.  

LÊ NGỌC TRỮ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng

 1.  

LÊ TRUNG KIÊN

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng

 1.  

PHẠM VĂN LẬP

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

 

III. Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

 1.  

TRẦN LƯU QUANG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng

 1.  

NGUYỄN VĂN TÙNG

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

 1.  

ĐỖ MẠNH HIẾN

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

 1.  

CAO XUÂN LIÊN

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

 1.  

NGUYỄN ĐÌNH CHUYẾN

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

 1.  

ĐÀO TRỌNG ĐỨC

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

 1.  

ĐẶNG BÁ CƯỜNG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy

 1.  

ĐÀO KHÁNH HÀ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ

 1.  

LÊ TRÍ VŨ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

 1.  

LÊ ANH QUÂN

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực  UBND thành phố

 1.  

VŨ THANH CHƯƠNG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố

 1.  

NGUYỄN MINH QUANG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố

 1.  

LÊ NGỌC TRỮ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng

 1.  

LÊ TRUNG KIÊN

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng

 1.  

PHẠM VĂN LẬP

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

 1.  

LÊ KHẮC NAM

Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố

 1.  

PHẠM VĂN HÀ

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ngô Quyền

 1.  

BÙI ĐỨC QUANG

Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố 

 1.  

NGUYỄN HOÀNG LONG

Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

 1.  

TỐNG VĂN BĂNG

Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố

 1.  

ĐÀO PHÚ THÙY DƯƠNG

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Thành Đoàn

 1.  

NGUYỄN ANH TUÂN

Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ

 1.  

NGUYỄN ĐỨC THỌ

Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố

 1.  

PHÙNG VĂN THANH

Ủy viên Thành ủy, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố

 1.  

PHẠM VĂN THÉP

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên

 1.  

ĐOÀN VĂN RỸ

Ủy viên Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng

 1.  

PHẠM ĐỨC TUYÊN

Ủy viên Thành ủy, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố

 1.  

NGUYỄN VĂN TUẤN

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hải An

 1.  

BÙI THỊ HỒNG VÂN

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đồ Sơn

 1.  

VŨ DUY TÙNG

Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

 1.  

ĐỖ XUÂN TRỊNH

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kiến Thụy

 1.  

NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiên Lãng

 1.  

PHẠM QUỐC KA

Ủy viên Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố

 1.  

TRẦN QUANG TƯỜNG

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ

 1.  

PHẠM XUÂN THANH

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố

 1.  

ĐẶNG ĐÔNG ANH

Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

 1.  

PHẠM NGỌC DƯƠNG

Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

 1.  

VŨ THỊ KIM LIÊN

Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố

 1.  

PHẠM TUYÊN DƯƠNG

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo

 1.  

TRẦN THU HƯƠNG

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Lê Chân

 1.  

PHẠM HƯNG HÙNG

Ủy viên Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy

 1.  

LÃ THANH TÂN

Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng

 1.  

TRẦN VIỆT TUẤN

Ủy viên Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố

 1.  

NGUYỄN THỊ THU

Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ

 1.  

LÊ QUỐC TIẾN

Ủy viên Thành ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố

 1.  

TRẦN ANH CƯỜNG

Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Y tế

 1.  

PHẠM VĂN TUẤN

Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

 1.  

BÙI HÙNG THIỆN

Ủy viên Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố

 1.  

PHẠM VĂN KHANH

Ủy viên Thành ủy, Bí thư  Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Kiến An

 1.  

ĐÀO VĂN NINH

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Dương Kinh

 1.  

PHẠM QUANG HIỂN

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cát Hải

 1.  

TRẦN THỊ QUỲNH TRANG

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy An Dương

 1.  

TRẦN VĂN TOAN

Ủy viên Thành ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xi Măng Vicem Hải Phòng

III. Các ban trực thuộc

1. Văn phòng Thành ủy

Trụ sở: Số 5 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng

Điện thoại Thường trực: 080.31250

2. Ban Tổ chức Thành ủy

Trụ sở: Số 128 Lạch Tray, quận Ngô Quyền

Điện thoại Thường trực: 080.31147

3. Ban Tuyên giáo Thành ủy

Trụ sở: Số 128 Lạch Tray, quận Ngô Quyền

Điện thoại Thường trực: 080.31163

4. Ban Dân vận Thành ủy

Trụ sở: Số 128 Lạch Tray, quận Ngô Quyền

Điện thoại Thường trực: 080.31140

5. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

Trụ sở: Số 128 Lạch Tray, quận Ngô Quyền

Điện thoại Thường trực: 080.31157

6. Ban Nội chính Thành ủy

Trụ sở: Số 7 Hồ Xuân Hương, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng

Điện thoại Thường trực: 080.31114

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS