Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/08/2021 16:00

Danh sách thành viên các Ban HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Ban Kinh tế và Ngân sách

Trưởng ban chuyên trách: Ông Trần Việt Tuấn, Ủy viên Thành ủy

Phó trưởng ban: Bà Trần Thị Lan Anh


2. Ban Văn hóa - xã hội

Trưởng ban chuyên trách: Ông Lê Quốc Tiến, Ủy viên Thành ủy

Phó trưởng ban: Bà Trần Thị Liên


3. Ban Pháp chế

Trưởng ban chuyên trách: Ông Phạm Quốc Ka, Ủy viên Thành ủy

Phó trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Tịnh


4. Ban Đô thị

Trưởng ban chuyên trách: Ông Phùng Văn Thanh, Ủy viên Thành ủy

Phó trưởng ban: Ông Nguyễn Hoàng Minh

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn