Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/10/2015 09:07

Cơ cấu, tổ chức bộ máy Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV nhiệm kỳ 2011 - 2016

Cơ cấu, tổ chức bộ máy Thường trực HĐND thành phố khóa XIV nhiệm kỳ 2011 - 2016

1

DƯƠNG ANH ĐIỀN

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố

Địa chỉ:

Cơ quan: 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Điện thoại:

Cơ quan: 080.31234

2

NGUYỄN ĐÌNH BÍCH

Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố

Địa chỉ:

Cơ quan: 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Nhà riêng: 3b phố Nguyễn Trãi, Khu tập thể gỗ 1/6, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại:

Cơ quan: 080.31238

Nhà riêng: 031.3826837

Di động: 0913.243629

3

BÙI THANH TÙNG 

Uỷ viên Thành ủy, Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố

Địa chỉ:

Cơ quan: 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Nhà riêng: Số 1A phố Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại:

Cơ quan: 080.31266

Nhà riêng: 031.3631991

Di động: 0913.310977

Thư ký kỳ họp: Nông Quốc Tuấn, Phạm Thị Huyền, Nguyễn Thị Mai, Cao Thị Phượng, Trần Thu Hương.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS