Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 29/06/2021 14:47

Cơ cấu, tổ chức bộ máy Thường trực HĐND thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cơ cấu, tổ chức bộ máy Thường trực HĐND thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026
 

1

PHẠM VĂN LẬP

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố

Địa chỉ:

Cơ quan: 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

2

BÙI ĐỨC QUANG

Uỷ viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố

Địa chỉ:

Cơ quan: 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS