Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 23/07/2021 09:00

Danh sách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Danh sách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XV

(Xếp theo thứ tự A, B, C...)
 

1

 

Ông Tống Văn Băng

Năm sinh: 1974

Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng

2

 

Ông Vũ Thanh Chương

Năm sinh: 1968

Chức vụ: Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng

3

 

Ông Nguyễn Hồng Diên

Năm sinh: 1965

Chức vụ: Bộ trưởng Bộ Công Thương

4

 

Ông Nguyễn Đức Dũng

Năm sinh: 1967

Chức vụ: Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 3

5

 

Ông Đỗ Mạnh Hiến

Năm sinh: 1969

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng

6

 

Ông Nguyễn Chu Hồi

Năm sinh: 1952

Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam

7

 

Ông Vương Đình Huệ

Năm sinh: 1957

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội

8

 

Ông Nguyễn Minh Quang

Năm sinh: 1969

Chức vụ: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố

9

 

Ông Trần Lưu Quang

Năm sinh: 1967

Chức vụ: Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng

10

 

Ông Lã Thanh Tân

Năm sinh: 1967

Chức vụ: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS