Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 10/11/2020 13:02

Danh sách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

(Xếp theo thứ tự A, B, C)
 

 • Đỗ Văn Bình

  Năm sinh: 1965

  Quê quán: Hải Phòng

  Học vấn: Đại học

  Chức vụ: Giám đốc Sở Lao động-Thương binh & Xã hội Hải Phòng

   


   

 • Nguyễn Trọng Bình

  Năm sinh: 1965

  Quê quán: Hà Nội

  Học vấn: Cử nhân KH quân sự

  Chức vụ: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân

   


   

 • Mai Hồng Hải

  Năm sinh: 1972

  Quê quán: Hải Phòng

  Học vấn: Thạc sĩ

  Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Ximăng Vicem Hải Phòng   

 • Thuận Hữu

  Năm sinh: 1958

  Quê quán: Hà Tĩnh

  Học vấn: Thạc sĩ Chính trị

  Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân   

 • Nghiêm Vũ Khải

  Năm sinh: 1953

  Quê quán: Thái Bình

  Học vấn: Tiến sĩ

  Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam   

 • Nguyễn Thị Nghĩa

  Năm sinh: 1960

  Quê quán: Hải Phòng

  Học vấn: Cử nhân Kinh tế

  Chức vụ: Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng   

 • Nguyễn Xuân Phúc

  Năm sinh: 1954

  Quê quán: Quảng Nam

  Học vấn: Cử nhân Kinh tế

  Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ   

 • Lã Thanh Tân

  Năm sinh: 1967

  Quê quán: Hải Phòng

  Học vấn: Thạc sĩ Luật

  Chức vụ: Giám đốc Sở Tư pháp   

 • Bùi Thanh Tùng

  Năm sinh: 1961

  Quê quán: Hải Dương

  Học vấn: Tiến sĩ

  Chức vụ: Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng


   

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS