Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 12/08/2021 09:00

Sở Xây dựng

Địa chỉ: Số 32 Lý Tự Trọng – Hồng Bàng

Số điện thoại thường trực: 0225.3842088

Fax: 0225.3823167

Hộp thư cơ quan: soxd@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_soxd@haiphong.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Theo Quyết định số 2118/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND thành phố Hải Phòng Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng (Xem Văn bản đính kèm)

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Lãnh đạo Sở

- Giám đốc: Nguyễn Thành Hưng

- Phó Giám đốc: Nguyễn Hoàng Linh

- Phó Giám đốc: Đỗ Hữu Hưng

- Phó Giám đốc: Phạm Trung Huy

2. Các phòng, đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng

Phòng Kinh tế và vật liệu xây dựng

Phòng Quản lý xây dựng

Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Phòng Cấp phép Xây dựng

Phòng Phát triển đô thị

Phòng Quy hoạch - Kiến trúc

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Văn phòng Sở

Thanh tra Xây dựng

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng

Viện Quy hoạch

Trung tâm Tư vấn thiết kế xây dựng và kiểm định chất lượng xây dựng công trình

Trường Trung cấp nghề xây dựng

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS