Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 06/08/2021 10:00

Sở Tư pháp

Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray – Ngô Quyền

Máy thường trực: 0225.3846314

Fax: 0225.3640091

Hộp thư cơ quan: sotp@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_sotp@haiphong.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Theo Quyết định số 1769/2015/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của UBND thành phố Hải Phòng Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng (Xem Văn bản đính kèm)

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Lãnh đạo Sở

- Giám đốc: Đỗ Đại Dương

- Phó Giám đốc: Bùi Văn Vi

- Phó Giám đốc: Nguyễn Đức Quyết

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Phương Thảo

2. Các phòng, đơn vị

- Văn phòng Sở

- Thanh tra Sở

- Phòng Hành chính - Tư pháp

- Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

- Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật

- Phòng Bổ trợ Tư pháp

- Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

- Phòng Lý lịch tư pháp

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

- Phòng công chứng số 1

- Phòng công chứng số 2

- Phòng công chứng số 3

- Phòng công chứng số 4

- Phòng công chứng số 5

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS