Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/06/2021 19:00

Sở Tài chính

Địa chỉ: Số 10/15A Lê Hồng Phong - Phường Đằng Lâm, quận Hải An

Điện thoại cơ quan: 0225.3859971

Fax: 0225.3826125

Hộp thư cơ quan: sotc@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_sotc@haiphong.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Theo Quyết định số 1756/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND thành phố Hải Phòng Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hải Phòng (Xem Văn bản đính kèm)

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY


1. Lãnh đạo Sở

Giám đốc:                        Lương Văn Công

Phó Giám đốc:                 Trần Thanh Long

Phó Giám đốc:                  Cáp Trọng Tuấn

Phó Giám đốc:                  Hoàng Xuân Minh

 

2. Các phòng, đơn vị

Văn phòng

Thanh tra

Phòng Quản lý ngân sách - Tin học thống kê

Phòng Quản lý giá - công sản

Phòng quản lý nguồn thu ngân sách

Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

Phòng Tài chính đầu tư

Phòng Tài chính doanh nghiệp

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn