Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/07/2021 11:00

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa chỉ: Số 5 Chiêu Hoa – Kiến An

Số máy thường trực: 0225.3877368

Fax: 0225.3877292

Hộp thư cơ quan: sonnptnt@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_sonnptnt@haiphong.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Theo Quyết định số 309/2017/QĐ-UBND ngày 15/2/2017 của UBND thành phố Hải Phòng Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng (Xem Văn bản đính kèm)

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Lãnh đạo Sở

- Giám đốc: Đỗ Gia Khánh

- Phó Giám đốc: Vũ Bá Công

- Phó Giám đốc: Bùi Thanh Tùng

- Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Tuất

2. Các phòng, đơn vị

- Văn phòng Sở

- Thanh tra Sở

- Phòng Kế hoạch tài chính

- Phòng Tổ chức cán bộ

- Phòng Quản lý xây dựng công trình

- Phòng Kỹ thuật

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y

- Chi cục Thủy sản

- Chi cục Kiểm lâm

- Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai

- Chi cục Phát triển nông thôn

- Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

- Trung tâm Khuyến nông

- Trung tâm Giống và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao

- Ban Quản lý Cảng cá, bến cá

- Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Trường Trung cấp nghề thủy sản

- Vườn quốc gia Cát Bà

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS