Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 10/06/2020 10:45

Sở Ngoại vụ

Địa chỉ: 15 Trần Quang Khải - Hồng Bàng - Hải Phòng

Điện thoại: 0225-3745276 - Fax: 0225-3745347

Email: songvu@haiphong.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Theo Quyết định số 3026/2016/QĐ-UBND ngày 5/12/2016 của UBND thành phố Hải Phòng Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng (Xem Văn bản đính kèm)

 

BỘ MÁY TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Sở

- Giám đốc: Nguyễn Anh Tuân

Điện thoại: 0225.3745381

Email: nguyenanhtuan.nv@haiphong.gov.vn

- Phó Giám đốc Thường trực: Nguyễn Thị Bích Dung

Điện thoại: 02253.746820

Email: nguyenthibichdung@haiphong.gov.vn

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Hương

Điện thoại: 02253.569172

Email: nguyenthithanhhuong.nv@haiphong.gov.vn

- Phó Giám đốc: Nguyễn Trung Hiếu

Điện thoại: 02253.515329

Email: nguyentrunghieu.nv@haiphong.gov.vn

2. Các phòng, đơn vị

- Văn phòng Sở

- Thanh tra Sở

- Phòng Hợp tác quốc tế

- Phòng Quản lý biên giới và hải đảo - Phi chính phủ

- Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

- Trung tâm Thông tin và Phát triển đối ngoại

 


 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn