Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 06/08/2021 10:00

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Địa chỉ: Số 2 Đinh Tiên Hoàng – Hồng Bàng

Số máy thường trực: 0225.3842808

Fax: 0225.3823966

Hộp thư cơ quan: soldtbxh@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_soldtbxh@haiphong.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Quyết định số 2882/2016/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của UBND thành phố Hải Phòng Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng

- Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND thành phố Hải Phòng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2882/2016/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của UBND thành phố (Xem Văn bản đính kèm)

 

BỘ MÁY TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Sở

- Giám đốc: Đỗ Văn Bình

ĐT: 0225 3841319

Email: dovanbinh@haiphong.gov.vn

- Phó Giám đốc: Trần Văn Huy

ĐT: 0225 3842494

Email: tranvanhuy@haiphong.gov.vn

- Phó Giám đốc: Phạm Thị Huyền

2. Các phòng, đơn vị

- Văn phòng Sở

- Thanh tra Sở

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phòng Giáo dục nghề nghiệp

- Phòng Lao động, tiền lương và Bảo hiểm xã hội

- Phòng Người có công

- Phòng Bảo trợ xã hội

- Phòng Việc làm - An toàn lao động

- Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

3. Cơ quan trực thuộc Sở

- Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

4. Các đơn vị công lập trực thuộc Sở

- Trường Lao động xã hội Thanh Xuân

- Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng

- Trung tâm Nuôi dưỡng và Bảo trợ xã hội

- Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần

- Trung tâm Dịch vụ việc làm

- Trung tâm Điều dưỡng người có công

- Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2

- Trung tâm công tác xã hội

- Quỹ Bảo trợ trẻ em

- Trung tâm Kiểm định và kỹ thuật an toàn Hải Phòng

- Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật và công nghệ Hải Phòng

- Trung tâm Tư vấn cai nghiện tại cộng đồng

- Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS