Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 12/08/2021 09:00

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Số 35 Minh Khai – Hồng Bàng

Số máy thường trực: 0225.3842445

Fax: 0225.3823792

Hộp thư cơ quan: sogddt@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_sogddt@haiphong.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Theo Quyết định số 3426/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND thành phố Hải Phòng Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng (Xem Văn bản đính kèm)

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Lãnh đạo Sở

Giám đốc: Bùi Văn Kiệm

Email: buivankiem@haiphong.gov.vn

Phó Giám đốc: Vũ Văn Trà

Email: vuvantra@haiphong.gov.vn

Phó Giám đốc: Đỗ Văn Lợi

Email: dovanloi@haiphong.edu.vn

Phó Giám đốc: Đỗ Thị Hòa

Email: dothihoa@haiphong.edu.vn

2. Các phòng, đơn vị

- Văn phòng Sở

- Thanh tra Sở

- Phòng Giáo dục mầm non

- Phòng Giáo dục Tiểu học

- Phòng Giáo dục Trung học

- Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

- Phòng Giáo dục thường xuyên, chuyên nghiệp và đại học

- Phòng Tổ chức cán bộ

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phòng Chính trị, tư tưởng

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng

- Trường Khiếm thính Hải Phòng

- Trường Nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng

- Trung tâm Tin học

- Các trường THPT

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS