Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 12/06/2020 09:00

Sở Du lịch

Địa chỉ: Số 72 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225.2299799
Email: sodulich@haiphong.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Theo Quyết định số 2917/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND thành phố Hải Phòng Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch thành phố Hải Phòng (Xem Văn bản đính kèm)

BỘ MÁY TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Sở

- Giám đốc: Nguyễn Thị Thương Huyền
ĐT: 0225 2299799 nhánh 101
Email: nguyenthithuonghuyen@haiphong.gov.vn

- Phó Giám đốc: Vũ Huy Thưởng
ĐT: 0225 2299799 nhánh 102
Email: vuhuythuong@haiphong.gov.vn

- Phó Giám đốc: Trần Văn Ngọc
ĐT: 0225 2299799 nhánh 116
Email: tranvanngoc@haiphong.gov.vn

- Phó Giám đốc: Dương Đức Hùng
ĐT: 0225 2299799

 

2. Các phòng, đơn vị

- Văn phòng Sở

- Thanh tra Sở

- Phòng Quy hoạch - Kế hoạch và phát triển du lịch

- Phòng Quản lý cơ sở lưu trú và Dịch vụ du lịch

- Phòng Quản lý Lữ hành

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS