Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 12/06/2020 07:00

Đại học Hải Phòng

Trụ sở: Số 171 Phan Đăng Lưu – Kiến An

Số máy thường trực: 0225.3876338

Fax: 0225.3876893

Hộp thư cơ quan: daihoc@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_daihoc@haiphong.gov.vn

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Ban giám hiệu 

- Phó Hiệu trưởng phụ trách: Nguyễn Hoài Nam

Email: nguyenhoainam@haiphong.gov.vn

- Phó Hiệu trưởng: Đoàn Quang Mạnh

Email: doanquangmanh@haiphong.gov.vn

2. Hội đồng Trường

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng: Nguyễn Văn Kính

3. Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc

- Phòng Tổ chức cán bộ

- Phòng Chính trị - Công tác học sinh, sinh viên

- Phòng Đào tạo

- Phòng Khoa học công nghệ

- Phòng Hợp tác và Đào tạo Quốc tế

- Phòng Hành chính Quản trị

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng

- Phòng Thanh tra pháp chế

- Phòng Quản lý sau đại học

- Khoa Toán và Khoa học tự nhiên

- Khoa Công nghệ thông tin

- Khoa Ngữ văn và Khoa học xã hội

- Khoa Du lịch

- Khoa Ngoại ngữ

- Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non

- Khoa Lý luận chính trị

- Khoa Tâm lý giáo dục học

- Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

- Khoa Kế toán Tài chính

- Khoa Xây dựng

- Khoa Điện - Cơ

- Viện Sinh - Nông

- Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ

- Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

- Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

- Trung tâm Thông tin - Thư viện

- Trung tâm Phục vụ và Nội trú

- Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Đào tạo thường xuyên

- Trường Mầm non thực hành

- Trường Tiểu học thực hành

- Trường PTTH Phan Đăng Lưu

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn