Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 08/12/2020 07:38

Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2020

Báo cáo số 368/BC-UBND ngày 7/12/2020 của UBND thành phố về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2020 đánh giá, tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2020 của thành phố tiếp tục ổn định và phát triển. Thành phố tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu duy trì ở mức tăng trưởng so với cùng kỳ như: chỉ số sản xuất công nghiệp, sản lượng hàng qua cảng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ.

Xem chi tiết văn bản tại file đính kèm.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn