Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2021

Thời gian 09/02/2021 12:39
(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 49/BC-UBND ngày 8/2/2021 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2021.

Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2020

Thời gian 08/12/2020 07:38
Báo cáo số 368/BC-UBND ngày 7/12/2020 của UBND thành phố về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2020 đánh giá, tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2020 của thành phố tiếp tục ổn định và phát triển.

Báo cáo về Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp quý IV năm 2020

Thời gian 09/10/2020 09:22
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp quý IV năm 2020

Báo cáo về Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm

Thời gian 14/09/2020 11:08
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới

Báo cáo về Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

Thời gian 20/07/2020 14:58
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo về Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm

Thời gian 30/04/2020 18:27
Báo cáo số 99/BC-UBND ngày 29/4/2020 về Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm;

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II năm 2020

Thời gian 04/04/2020 08:00
Báo cáo số 76/BC-UBND ngày 4/4/2020 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II năm 2020    
Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS