Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Báo cáo về Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp quý IV năm 2020

Thời gian 09/10/2020 09:22
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp quý IV năm 2020

Báo cáo về Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm

Thời gian 14/09/2020 11:08
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới

Báo cáo về Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

Thời gian 20/07/2020 14:58
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo về Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm

Thời gian 30/04/2020 18:27
Báo cáo số 99/BC-UBND ngày 29/4/2020 về Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm;

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II năm 2020

Thời gian 04/04/2020 08:00
Báo cáo số 76/BC-UBND ngày 4/4/2020 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II năm 2020    


Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn