Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022

Thời gian 13/12/2022 12:38
Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022

Thời gian 02/08/2022 14:18
Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022


Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021

Thời gian 10/09/2021 09:00
(Haiphong.gov.vn) - Theo báo cáo số 257/BC-UBND ngày 8/9/2021 của UBND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tại nhiều địa phương nhưng thành phố đã tập trung cao, phản ứng nhanh, chủ động có các biện pháp hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS