Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 19/02/2013 09:18

Đính chính một số nội dung tại Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2013

Đính chính một số nội dung tại Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2013

Xem và tải tài liệu tại đây.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS