Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư công đối với các đơn vị hành chính cấp huyện

Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch - Đầu tư

Lĩnh vực: Kế hoạch và đâu tư

Thời gian xin ý kiến từ: 26/01/2021 đến 26/02/2021

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư công đối với các đơn vị hành chính cấp huyện thuộc thành phố Hải Phòng

Người dân tham gia ý kiến bằng 02 cách:

1. Gửi ý kiến bằng biểu mẫu phía dưới;

2. Gửi thư điện tử về địa chỉ: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Tham gia ý kiến:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn