Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Các dự thảo văn bản xin ý kiến đóng góp

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng
Lĩnh vực: Giao thông vận tải
Thời gian xin ý kiến : 24/01/2022 đến 24/02/2022

Dự thảo Quyết định về việc Quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà tại Bến phà Lại Xuân, Dương Áo thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng
Lĩnh vực: Giao thông vận tải
Thời gian xin ý kiến : 04/01/2022 đến 04/02/2022

Dự thảo Nghị quyết của HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022 - 2025

Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng
Lĩnh vực: Công thương,Nông nghiệp
Thời gian xin ý kiến : 04/01/2022 đến 04/02/2022

Dự thảo Quyết định Quy định yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Thời gian xin ý kiến : 31/12/2021 đến 31/01/2022

Dự thảo Quyết định Ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tài nguyên và môi trường

Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân thành phố
Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường
Thời gian xin ý kiến : 03/12/2021 đến 02/12/2022


Các dự thảo văn bản đã hết hạn xin ý kiến đóng gópDự thảo Quyết định Quy định hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Thời gian xin ý kiến : 16/12/2021 đến 14/01/2022


Dự thảo Quyết định về giá bán nước sạch tại Khu Đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP của Công ty TNHH VSIP Hải Phòng (giai đoạn 2022-2023).

Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân thành phố
Lĩnh vực: Xây dựng
Thời gian xin ý kiến : 13/12/2021 đến 13/01/2022

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS