Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Các dự thảo văn bản xin ý kiến đóng góp

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Thời gian xin ý kiến : 25/05/2023 đến 26/06/2023


Nghị quyết về việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Thời gian xin ý kiến : 19/05/2023 đến 19/06/2023

Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng
Lĩnh vực: Tài chính
Thời gian xin ý kiến : 18/05/2023 đến 19/06/2023Các dự thảo văn bản đã hết hạn xin ý kiến đóng góp

Lấy ý kiến Nhân dân về việc xét đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 tập thể

Cơ quan ban hành: Ban Thi đua – Khen thưởng
Lĩnh vực: Nội vụ
Thời gian xin ý kiến : 22/05/2023 đến 26/05/2023

Dự thảo Nghị quyết quy định việc tặng quà của thành phố cho các đối tượng chính sách và đối tượng đặc thù nhân dịp các ngày Lễ, Tết hằng năm

Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân thành phố
Lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội
Thời gian xin ý kiến : 28/04/2023 đến 30/05/2023

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính về thủy lợi, đê điều trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Thời gian xin ý kiến : 26/04/2023 đến 26/05/2023

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng
Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo
Thời gian xin ý kiến : 26/04/2023 đến 26/05/2023

Dự thảo Quyết định ban hành giá thuê nhà ở Khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Lĩnh vực: Xây dựng
Thời gian xin ý kiến : 20/04/2023 đến 19/05/2023

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn