Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Các dự thảo văn bản xin ý kiến đóng góp

Dự thảo Quyết định Quy định việc báo cáo, cung cấp thông tin và thời gian báo cáo kế hoạch đầu tư công trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: Kế hoạch và đâu tư
Thời gian xin ý kiến : 30/07/2021 đến 30/08/2021Dự thảo Quyết định của UBND thành phố về giá dịch vụ mai táng, cải táng, hỏa táng, cước xe tang phục vụ đám ma trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực: Xây dựng,Tài chính
Thời gian xin ý kiến : 19/07/2021 đến 19/08/2021Các dự thảo văn bản đã hết hạn xin ý kiến đóng góp

Dự thảo Quyết định về việc ban hành quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Sở NN&PTNT
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Thời gian xin ý kiến : 05/07/2021 đến 05/08/2021

Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hỗ trợ tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà

Cơ quan ban hành: UBND huyện Cát Hải
Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường,Tài chính
Thời gian xin ý kiến : 05/07/2021 đến 05/08/2021

Dự thảo Quyết định Quy định cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Sở NN&PTNT
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Thời gian xin ý kiến : 23/06/2021 đến 23/07/2021Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS