Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Các dự thảo văn bản xin ý kiến đóng góp

Dự thảo Quyết định Quy định đơn giá, tỷ lệ phần trăm (%) để tính tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Sở Tài Chính
Lĩnh vực: Tài chính
Thời gian xin ý kiến : 17/03/2020 đến 17/04/2020

Lấy ý kiến Nhân dân tham gia vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố
Lĩnh vực:
Thời gian xin ý kiến : 16/03/2020 đến 16/04/2020Các dự thảo văn bản đã hết hạn xin ý kiến đóng góp

Dự thảo Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Sở Văn hóa - Thể thao
Lĩnh vực: Văn hóa và Thể thao
Thời gian xin ý kiến : 17/03/2020 đến 17/03/2020

Dự thảo Đề án về cơ chế, chính sách đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Y tế thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Lĩnh vực:
Thời gian xin ý kiến : 04/03/2020 đến 04/04/2020


Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn