Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng


Các dự thảo văn bản đã hết hạn xin ý kiến đóng góp

Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường
Thời gian xin ý kiến : 21/12/2022 đến 21/01/2023

Thông báo kết quả xét tặng tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” nghề thủ công mỹ nghệ năm 2022 địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú
Lĩnh vực: Công thương
Thời gian xin ý kiến : 14/12/2022 đến 30/12/2022

Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế thành phố

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Lĩnh vực: Y tế
Thời gian xin ý kiến : 25/11/2022 đến 26/12/2022

Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế thành phố

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Lĩnh vực: Y tế
Thời gian xin ý kiến : 24/11/2022 đến 23/12/2022

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng làm phao nổi đối với lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển tại thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Thời gian xin ý kiến : 24/11/2022 đến 24/01/2023

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS