Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Các dự thảo văn bản xin ý kiến đóng góp



Dự thảo Nghị quyết Về việc Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2021 - 2025

Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân thành phố
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Thời gian xin ý kiến : 18/10/2021 đến 18/11/2021




Các dự thảo văn bản đã hết hạn xin ý kiến đóng góp



Dự  thảo Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Thời gian xin ý kiến : 17/09/2021 đến 17/10/2021


Dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ  môi  trường biển và hải đảo

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường
Thời gian xin ý kiến : 16/09/2021 đến 16/10/2021

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS