Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm văn bản

Tiêu đề Trích yếu Cơ quan ban hành
Từ ngày đến ngày
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
166/SY 30/09/2020 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Nội vụ
31/2020/TT-BGDĐT Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục Giáo dục đào tạo
157/SY 16/09/2020 Sao y số 08/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn Tài nguyên và Môi trường
110/2020/NĐ-CP 15/09/2020 Nghị định quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế Giáo dục đào tạo
29/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục Giáo dục đào tạo
30/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chương trình khung giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục đào tạo
32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Giáo dục đào tạo
1368/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân Công an
06/2020/TT-BVHTTDL Thông tư bãi bỏ một số VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Văn hóa - Thể thao và Du lịch
05/2020/TT-BTNMT Thông tư Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ Tài nguyên và Môi trường

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn