Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm văn bản

Tiêu đề Trích yếu Cơ quan ban hành
Từ ngày đến ngày
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
62/SY 08/04/2021 Nghị định số 51/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia Tài nguyên và Môi trường
63/SY 08/04/2021 Về việc triển khai thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Lao động - Thương binh và Xã hội
59/SY 05/04/2021 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ Doanh nghiệp, Tài chính
35/SY 04/03/2021 Sao y Quyết định số: 878/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo
31/SY 02/03/2021 Sao y Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ Tài chính
1841/QĐ-TTg Quyết định Bổ sung quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quốc phòng
212/SY 17/11/2020 Sao y Nghị định số 129/2020/NĐ-CP ngày 27/10/2020 của Chính Phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty TNNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam Tài chính
90/2020/TT-BTC Thông tư Quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan Tài chính
08/2020/TT-BVHTTDL Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu Văn hóa - Thể thao và Du lịch
127/2020/TT-BQP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BQP ngày 26/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quốc phòng, Y tế

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn