Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Sao y số 01/2020/TT-BNV ngày 16/4/2020 của Bộ Nội vụ

Số ký hiệu: 68/SY

Ngày ban hành: 04/05/2020

Người ký: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

Trích yếu: Sao y số 01/2020/TT-BNV ngày 16/4/2020 của Bộ Nội vụ

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Phân loại: Văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Nội vụ

Các văn bản khác

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS