Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáp dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số ký hiệu: 05/2020/NQ-HĐND

Ngày ban hành: 22/07/2020

Người ký: Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành

Trích yếu: Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáp dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: HĐND thành phố Hải Phòng

Phân loại: Văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp

Các văn bản khác

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS