Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm văn bản

Tiêu đề Trích yếu Cơ quan ban hành
Từ ngày đến ngày
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
18/2020/QĐ-UBND 28/07/2020 Ban hành Quy định tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng Giao thông vận tải
16/2020/QĐ-UBND 08/07/2020 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND thành phố quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng Nông nghiệp và PTNT
15/QĐ-UBND 24/06/2020 ban hành Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng Nội vụ
14/2020/QĐ-UBND 17/06/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Nông nghiệp và PTNT
13/2020/QĐ-UBND 12/06/2020 Ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở lao động- thương binh và xã hội; Phòng lao động- Thương binh và xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ
11/2020/QĐ-UBND 21/05/2020 Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020 Tài nguyên và Môi trường
10/2020/QĐ-UBND 04/05/2020 Số lượng và bố trí các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng Nội vụ
68/SY 04/05/2020 Sao y số 01/2020/TT-BNV ngày 16/4/2020 của Bộ Nội vụ Nội vụ
14/2020/QĐ-TTg 01/06/2020 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế Tư pháp
Thông tư số 01/2020/TT-BTNMT 15/06/2020 Thông tư số 01/2020/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước Tài nguyên và Môi trường

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn