Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm văn bản

Tiêu đề Trích yếu Cơ quan ban hành
Từ ngày đến ngày
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
5/2021/QĐ-UBND 26/02/2021 Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn thành phố Hải Phòng Tư pháp
2/2021/QĐ-UBND 19/01/2021 Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hải Phòng Nông nghiệp và PTNT
1/2021/QĐ-UBND 06/01/2021 V/v quy định cụ thể một số nội dung thực hiện pháp luật về đầu tư công trên địa bàn thành phố Hải Phòng Kế hoạch và đâu tư
42/2020/QĐ-UBND 31/12/2020 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Cổng thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ thành phố Hải Phòng. Ngoại vụ
223/SY 11/12/2020 Sao y Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ Giáo dục đào tạo, Nội vụ
40/2020/QĐ-UBND 17/12/2020 Ban hành Quy định quản lý khai thác, bảo trì các công trình đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng Giao thông vận tải
39/QĐ-UBND 16/12/2020 V/v ban hành Quy định về sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông và thi công trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn thành phố Hải phòng Giao thông vận tải
38/2020/QĐ-UBND 14/12/2020 Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng Ngoại vụ
36//2020QĐ-UBND 11/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1063/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2015 của UBND thành phố Hải Phòng Thông tin và Truyền thông
37//2020/QĐ-UBND 11/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của UBND thành phố về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng Thông tin và Truyền thông

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn