Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm văn bản

Tiêu đề Trích yếu Cơ quan ban hành
Từ ngày đến ngày
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
23/2020/QĐ-UBND 09/09/2020 Thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hải Phòng Nông nghiệp và PTNT
21/2020/QĐ-UBND 27/08/2020 Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử- văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Văn hóa - Thể thao và Du lịch
20/2020/QĐ-UBND 12/08/2020 Ban hành Quy định về quản lý và hoạt động của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng làm chủ sở hữu Doanh nghiệp
18/2020/QĐ-UBND 28/07/2020 Ban hành Quy định tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng Giao thông vận tải
07/2020/NQ-HĐND 22/07/2020 Nghị quyết về việc phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mức chi bồi dưỡng cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng Giao thông vận tải
05/2020/NQ-HĐND 22/07/2020 Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáp dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng Tư pháp
04/2020/NQ-HĐND 22/07/2020 Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành phố Hải Phòng đạt thành tích tại các giải thể thao khu vực và quốc tế Văn hóa - Thể thao và Du lịch
03/2020/NQ-HĐND 22/07/2020 Nghị quyết Quy định mức học phí năm học 2020-2021 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng Giáo dục đào tạo
02/2020/NQ-HĐND 22/07/2020 Nghị quyết Quy định mức học phí năm học 2020-2021 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố Hải Phòng quản lý Giáo dục đào tạo
01/2020/NQ-HĐND 22/07/2020 Nghị quyết về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn