Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Triển khai thực hiện Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021

Số ký hiệu: 4624/UBND-TL

Ngày ban hành: 13/07/2021

Người ký: Phó Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

Trích yếu: Triển khai thực hiện Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Phân loại: Văn bản chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực: Nông nghiệp và PTNT

Các văn bản khác

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS