Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Triển khai thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững gia trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025

Số ký hiệu: 4818/UBND-VH

Ngày ban hành: 19/07/2021

Người ký: Phó Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

Trích yếu: Triển khai thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững gia trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Phân loại: Văn bản chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực: Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Các văn bản khác

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS