Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Tổ chức các hoạt động tại Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021

Số ký hiệu: 1498/VP-MT

Ngày ban hành: 27/05/2021

Người ký: Phó Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

Trích yếu: Tổ chức các hoạt động tại Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Phân loại: Văn bản chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường

Các văn bản khác

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS