Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Tình hình thực hiện kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021

Số ký hiệu: 140/BC-UBND

Ngày ban hành: 04/06/2021

Người ký: Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng

Trích yếu: Tình hình thực hiện kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Phân loại: Văn bản chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực: Kế hoạch và đâu tư

Các văn bản khác

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS