Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thông tư Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng Bảo hiểm xã hội

Số ký hiệu: 01/2023/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành: 03/01/2023

Người ký: Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Nguyễn Bá Hoan

Trích yếu: Thông tư Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng Bảo hiểm xã hội

Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Phân loại: Văn bản chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội

Các văn bản khác

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn