Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thông báo cấp phép cho Sở Xây dựng được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Trạm xử lý nước thải Tràng Minh và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác có liên quan thuộc Dự án Điều chỉnh Dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh, phường Tràng Minh, quận Kiến An.

Số ký hiệu: 557/GPMT-UBND

Ngày ban hành: 03/03/2023

Người ký: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố - Lê Anh Quân

Trích yếu: Cấp phép cho Sở Xây dựng được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Trạm xử lý nước thải Tràng Minh và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác có liên quan thuộc Dự án Điều chỉnh Dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh, phường Tràng Minh, quận Kiến An.

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Phân loại: Văn bản chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường

Các văn bản khác

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn