Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo đổi mới, Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hải Phòng

Số ký hiệu: 11/TB-BCĐ

Ngày ban hành: 18/01/2023

Người ký: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố - Lê Anh Quân

Trích yếu: Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo đổi mới, Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Phân loại: Văn bản chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực: Kế hoạch và đâu tư

Các văn bản khác

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn