Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học

Số ký hiệu: 3564/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 26/11/2020

Người ký: Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam

Trích yếu: Thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Phân loại: Văn bản chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo

Các văn bản khác

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn