Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo phương pháp luận và Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thành phố Hải Phòng năm 2021.

Số ký hiệu: 3342/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 19/11/2021

Người ký: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Anh Quân

Trích yếu: Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo phương pháp luận và Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thành phố Hải Phòng năm 2021.

Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân thành phố

Phân loại: Văn bản chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực: Kế hoạch và đâu tư

Các văn bản khác

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS