Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố năm 2021

Số ký hiệu: 41/2021/QĐ-UBND

Người ký: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Anh Quân

Trích yếu: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố năm 2021

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố

Phân loại: Văn bản chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường

Các văn bản khác

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS