Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số ký hiệu: 40/2021/QĐ-UBND

Người ký: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng

Trích yếu: Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân thành phố

Phân loại: Văn bản chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực: Công thương, Doanh nghiệp

Các văn bản khác

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn