Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Phê duyệt kết quả điểm số, xếp hạng và báo cáo kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành và địa phương (DDCI) năm 2020 của thành phố Hải Phòng

Số ký hiệu: 1741/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 22/06/2021

Người ký: Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng

Trích yếu: Phê duyệt kết quả điểm số, xếp hạng và báo cáo kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành và địa phương (DDCI) năm 2020 của thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Phân loại: Văn bản chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực: Nội vụ

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS