Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Nghị quyết về Hỗ trợ tài chính duy trì và phát triển Bóng đá Hải Phòng giai đoạn 2022 - 2026

Số ký hiệu: 05/NQ-HĐND

Người ký: Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập

Trích yếu: Hỗ trợ tài chính duy trì và phát triển Bóng đá Hải Phòng giai đoạn 2022 - 2026

Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân thành phố

Phân loại: Văn bản chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực: Tài chính

Các văn bản khác

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS