Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Nghị quyết của HĐND thành phố về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Số ký hiệu: 17/NQ-HĐND

Ngày ban hành: 12/08/2021

Người ký: Chủ tịch HĐNDTP Phạm Văn Lập

Trích yếu: Về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Cơ quan ban hành: HĐNDTP Hải Phòng

Phân loại: Văn bản chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực: Nội vụ

Các văn bản khác

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS