Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định một số mức hỗ trợ thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ về Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số ký hiệu: 228/KH-UBND

Người ký: Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam

Trích yếu: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định một số mức hỗ trợ thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ về Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố

Phân loại: Văn bản chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo

Các văn bản khác

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS