Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Điều chuyển, bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố

Số ký hiệu: 2672/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 16/09/2021

Người ký: Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng

Trích yếu: Điều chuyển, bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Phân loại: Văn bản chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường

Các văn bản khác

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS