Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Công điện khẩn về việc triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố

Số ký hiệu: 4/CĐ-CT

Ngày ban hành: 02/07/2021

Người ký: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ

Trích yếu: Công điện khẩn về việc triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Phân loại: Văn bản chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực: Nông nghiệp và PTNT

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS