Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Tập trung triển khai các chương trình cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế

(Haiphong.gov.vn) - Chủ tịch UBND thành phố vừa ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND về triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Theo đó, yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế thành phố trong việc triển khai thực hiện các chương trình cải cách, hiện đại hóa ngành thuế, chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn