Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm văn bản

Tiêu đề Trích yếu Cơ quan ban hành
Từ ngày đến ngày
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
3490/UBND-VX 25/05/2020 V/v phân công cơ quan giúp UBND thành phố kiểm tra, tổng hợp danh sách đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Lao động - Thương binh và Xã hội
1359/VP-MT 21/05/2020 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo, Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 Tài nguyên và Môi trường
1280/QĐ-UBND 21/05/2020 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Hải An Tài nguyên và Môi trường
1257/QĐ-UBND 20/05/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lao động- Thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ
1258/QĐ-UBND 20/05/2020 Tặng bằng khen (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) Nội vụ
1244/QĐ-UBND 18/05/2020 V/v tặng bằng khen Nội vụ
136/KH-UBND 14/05/2020 V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên địa bàn thành phố Tài nguyên và Môi trường
140/KH-UBND 15/05/2020 Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 53-TB/TW của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về "Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020" và Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ Giao thông vận tải
1220/QĐ-UBND 15/05/2020 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Kiến An Tài nguyên và Môi trường
1221/QĐ-UBND 15/05/2020 Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Bảo Tài nguyên và Môi trường

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn