Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm văn bản

Tiêu đề Trích yếu Cơ quan ban hành
Từ ngày đến ngày
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
11/TB-BCĐ 18/01/2023 Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo đổi mới, Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hải Phòng Kế hoạch và đâu tư
10/HĐND-CTHĐND 19/01/2023 Đính chính Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Tài chính
04/2023/QĐ-UBND 16/01/2023 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế thành phố Hải Phòng Y tế
03/2023/QĐ-UBND 13/01/2023 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng Nội vụ
25/QĐ-UBND 05/01/2023 Quyết định Ban hành tiêu chí chấm điểm và xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng Nội vụ, Tư pháp
4647/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2023 Nội vụ
01/2023/QĐ-UBND 09/01/2023 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng Nội vụ
01/2023/TT-BTC 04/01/2023 Thông tư Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất Tài chính
4646/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2022 của sở ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện; Kết quả đánh giá phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện năm 2022 Nội vụ
4501/QĐ-UBND 28/01/2023 Quyết định về việc khai, nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô trên địa bàn thành phố Hải Phòng Tài chính

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS