Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm văn bản

Tiêu đề Trích yếu Cơ quan ban hành
Từ ngày đến ngày
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
163/QĐ-UBND 15/01/2021 Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của thành phố Hải Phòng Tài chính
193/QĐ-UBND 18/01/2021 V/v phê duyệt số lượng, mức hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở phát sinh sau ngày 31/5/2017 trên địa bàn hành phố theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của TTg Chính Phủ và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính Phủ (Đợt 5) Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng
391/UBND-NC1 19/01/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ Phòng cháy chữa cháy
199/QĐ-UBND 18/01/2021 Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026 Nội vụ
11/KH-UBND 15/01/2021 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 Tư pháp
12/KH-UBND 18/01/2021 Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 Nội vụ
13/KH-UBND 18/01/2021 Triển khai công tác đảm bảo an toàn trật tự an toàn giao thông năm 2021 Giao thông vận tải
183/QĐ-UBND 18/01/2021 Tặng Cờ thi đua, danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" và Bằng khen (Sở Giao thông vận tải) Giao thông vận tải, Nội vụ
184/QĐ-UBND 18/01/2021 V/v kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hải Phòng Tài chính
185/QĐ-UBND 18/01/2021 V/v kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phát triển bền vững thành phố Hải Phòng Kế hoạch và đâu tư

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn