Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm văn bản

Tiêu đề Trích yếu Cơ quan ban hành
Từ ngày đến ngày
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
356/TB-UBND 19/10/2020 Tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng Nội vụ
6334/UBND-CT 12/10/2020 V/v Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, tiển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn thành phố năm 2021 Công thương
6433/UBND-VX 16/10/2020 Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 Y tế
304/BC-UBND 09/10/2020 Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp quý IV năm 2020 Kế hoạch và đâu tư
136/TB-VP 07/10/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam tại hội nghị kiểm tra việc triển khai kế hoạch tổ chức Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2020 Giáo dục đào tạo
238/KH-UBND 02/10/2020 V/v thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND thành phố về việc thông qua nhiệm vụ giải pháp phát triển hệ thống hạ tầng giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố đến năm 2030 định hướng sau năm 20230 Giao thông vận tải
237/KH-UBND 30/09/2020 Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng Tư pháp
235/KH-UBND 29/09/2020 chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2030 Y tế
243/KH-UBND 05/10/2020 V/v điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở ban ngành thành phố UBND các quận huyện Nội vụ
242/KH-UBND 05/10/2020 Triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của thành phố Nội vụ

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn