Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm văn bản

Tiêu đề Trích yếu Cơ quan ban hành
Từ ngày đến ngày
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
86/KH-UBND 02/04/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hải Phòng Tư pháp
95/BC-UBND 31/03/2021 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II năm 2021 Kế hoạch và đâu tư
2000/UBND-CT 31/03/2021 Phê duyệt danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2021 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn Công thương
891/QĐ-UBND 31/03/2021 Phê duyệt danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành để quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước Tư pháp
82/KH-UBND 29/03/2021 Vận động tài trợ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2021 Văn hóa - Thể thao và Du lịch
110/KH-UBND 17/04/2020 Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND thành phố khóa XV, Kỳ họp thứ 6 về "Nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp và thương mại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030" Công thương
110/KH-UBND 17/04/2020 Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND thành phố khóa XV về phát triển công nghiệp và thương mại thành phố Hải Phòng Công thương
110/KH-UBND 17/04/2020 Thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố khóa XV về phát triển công nghiệp và thương mại thành phố Hải Phòng Công thương
110/TB-UBND 26/03/2021 Triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng Nội vụ
1857/UBND-VX 25/03/2021 Tiếp tục điều chỉnh một số hoạt động trên địa bàn thành phố Y tế

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn