Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm văn bản

Tiêu đề Trích yếu Cơ quan ban hành
Từ ngày đến ngày
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
275/TB-UBND 05/08/2020 Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại phiên họp thường kỳ tháng 7/2020 Kế hoạch và đâu tư
278/TB-UBND 06/08/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình, Tổ trưởng Tổ Thông tin, tuyên truyền tại cuộc họp về công tác Thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Y tế
2474/VP-VX 05/08/2020 Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp Giáo dục đào tạo
4931/UBND-VX 05/08/2020 Tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới Y tế
4903/UBND-VX 05/08/2020 Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới Y tế
4918/UBND-VX 05/08/2020 Hỗ trợ nhân lực y tế phòng, chống điều trị dịch bệnh COVID-19 Y tế
2456/VP-NC1 04/08/2020 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an
4828/UBND-VX 31/07/2020 Tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 Giáo dục đào tạo
194/KH-UBND 29/07/2020 Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2020-2021 của thành phố Hải Phòng Kế hoạch và đâu tư
2244/QĐ-UBND 28/07/2020 Ban hành Chương trình tăng cường hợp tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của thành phố hải Phòng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 Ngoại vụ

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn