Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm văn bản

Tiêu đề Trích yếu Cơ quan ban hành
Từ ngày đến ngày
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
3025/QĐ-UBND 19/10/2021 Quyết định về việc bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng Khoa học và công nghệ
3006/QĐ-UBND 18/10/2021 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng Nông nghiệp và PTNT
2986/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng Xây dựng
32/2021/QĐ-UBND Quyết định về việc Ban hành cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng Nông nghiệp và PTNT
228/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định một số mức hỗ trợ thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ về Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Hải Phòng Giáo dục đào tạo
2867/QĐ-UBND 05/10/2021 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiệc ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn hành phố Hải Phòng Tài chính
2813/QĐ-UBND 29/09/2021 Quyết định Ban hành danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2021 Thông tin và Truyền thông
30/2021/QĐ-UBND 29/09/2021 Quyết định Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng Nông nghiệp và PTNT
2799/QĐ-UBND 28/09/2021 Quyết định phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020 Tài nguyên và Môi trường
220/KH-UBND Kế hoạch Phát động Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi "Mục tiêu kép" phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội Nội vụ

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS