Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

Số ký hiệu: 1368/QĐ-TTg

Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Trích yếu: Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ

Phân loại: Văn bản Trung ương

Lĩnh vực: Công an

Các văn bản khác

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn