Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Nghị định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Số ký hiệu: 91/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành: 14/08/2020

Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Trích yếu: Nghị định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ

Phân loại: Văn bản Trung ương

Lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông

Các văn bản khác

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn