Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm văn bản

Tiêu đề Trích yếu Cơ quan ban hành
Từ ngày đến ngày
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
31/SY 02/03/2021 Sao y Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ Tài chính
1841/QĐ-TTg Quyết định Bổ sung quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quốc phòng
212/SY 17/11/2020 Sao y Nghị định số 129/2020/NĐ-CP ngày 27/10/2020 của Chính Phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty TNNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam Tài chính
90/2020/TT-BTC Thông tư Quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan Tài chính
08/2020/TT-BVHTTDL Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu Văn hóa - Thể thao và Du lịch
127/2020/TT-BQP Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BQP ngày 26/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quốc phòng, Y tế
166/SY 30/09/2020 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Nội vụ
31/2020/TT-BGDĐT Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục Giáo dục đào tạo
157/SY 16/09/2020 Sao y số 08/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn Tài nguyên và Môi trường
110/2020/NĐ-CP 15/09/2020 Nghị định quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế Giáo dục đào tạo

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn