Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/03/2020 15:41

Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Hoa Động, Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Hoa Động, Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

1. Ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá: Ngày 03/3/2020.

2. Đăng báo, niêm yết thông báo công khai đấu giá:

- Đăng thông báo trên báo Hải Phòng vào ngày 04/3/2020 và 07/3/2020.

- Niêm yết thông báo đấu giá tại trụ sở UBND các xã Hoa Động, Thủy Sơn: Từ ngày 04/3/2020 đến hết ngày 23/3/2020

3. Thời gian tham khảo, mua , nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 04/3/2020 đến 16 giờ 00 ngày 20/3/2020 (trong giờ hành chính).

4. Thời gian khảo sát khu đất: Từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 11/3/2020 (trong giờ hành chính).

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/3/2020 đến 16 giờ 00 ngày 20/3/2020 (trong giờ hành chính).

6. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 23/3/2020 (thứ hai) tại Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Thủy Nguyên.
9. Thời gian trả lại tiền đặt trước: Từ 8 giờ 30 ngày 24/3/2020.

Xem Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Khau Da, xã Thủy Sơn huyện Thủy Nguyên tại đây

Xem Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu ngõ Ông Tạo và khu ngõ Ông Long, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên tại đây

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn